Van den Berk planteskole
choose your language:
 

Fremtidstræer

toekomstbomen-rode-beuk-bij-de-paters-in-oirschotGamle træer = bæredygtige træer
Lige som vi nu nyder træerne, som generationerne før os har plantet, så kan vi også lade de fremtidige generationer nyde godt af en grøn arv. Det er derfor vigtigt, at medtage træer rettidigt i nye planlægninger. Ikke som opfyldning, men som bestemte elementer i udendørsområder med den dertilhørende (vækst)plads. Det er desværre ingen garanti for en lang levetid. Den fysiske planlægning kan ændres, hvorved træernes udvikling hindres, de kan rammes af sygdomme eller i værste fald blive fældet, før de overhovedet er voksne. Hermed kommer vi tilbage til bæredygtighedsaspektet for grønt, for gamle træer er bæredygtige træer, men træer med potentiale til at blive bæredygtige bliver ikke altid gamle...
Udsprunget rødbøg hos paterne i Oirschot

Betingelser for et fremtidstræ

For at et træ kan forblive bæredygtigt, dvs. at de følgende generationer kan have glæde af det, skal der være opfyldt en række randbetingelser:
-    Vælg et kvalitetstræ fra begyndelsen. Et træ som er omplantet regelmæssigt og som har været i stand til at udvikle et sundt rodnet. Et træ med en velformet krone, som er fagkyndigt beskåret og formet.
-    Vælg også et træ som er dyrket bæredygtigt. Det drejer sig til syvende og sidst om en grøn arv. Træer som er dyrket bæredygtigt er desuden mere modstandsdygtige over for ydre påvirkninger, da de har opbygget en større naturlig modstand over for sygdomme og plager.
-    Vælg et træ som er egnet til forholdene på voksestedet. Tænk ikke udelukkende på jordtypen, men også på faktorer så som vind, frost, hærdning og fugtighed. Du kan se mere information om dette i træ-bogen ”Van den Berk om træer”
-    Vælg en sort som har potentiale til at blive gammel. Det er i princippet de lidt langsomme vækster. De danner mindre celler, som hærder bedre. Kernevedet i træet er således hårdere og mere modstandsdygtigt.
-    Hvis voksestedforholdene ser ud til at være udsat for effekterne af klimaændring, bør man også vælge en sort, som forventes at være modstandsdygtig over for disse effekter. (se nederst på denne side)
-    Giv træet et voksested hvor det har tilstrækkelig plads både over og under jorden. Tag højde for at et træ af første størrelse omtrent har brug for én m3 per vækstår.
-    Sørg for fagkyndig plantning af træet. Voksestedet skal vurderes i forvejen, og jorden skal forbedres ved behov. Træerne skal forsynes med en passende forankring.
-    Sørg i de første år for god formklipning for at danne en smuk, ligevægtig krone. Man kan også slippe for formklipningen ved at plante et træ af en større størrelse, hvor den endelige krone allerede er formet på planteskolen.
Derudover er der naturligvis stadig mange faktorer, som vi ikke har nogen indflydelse på, men med dette skaber du i hvert fald gode forhold for en grøn fremtid.

Effekter på træer som følge af klimaændring:
A.    Stærkere solstråling
B.    Længere tørre perioder
C.    Kulminationer i nedbør
D.    Fluktuerende grundvandsstand
E.    Opståen af sygdomme og plager

Enkelte sorter som er modstandsdygtige over for disse effekter: 
• Metasequoia glyptostroboides  (A.B.C.D.E)
• Celtis australis (A.B.C.E.)
• Ginkgo biloba (A.B.C.E.)
• Quercus palustris (A.B.C.D.E.)
• Platanus acerifolia (A.B.C.D.)
• Gleditsia triacanthos (A.B.C.E.)
• Pinus nigra nigra (A.B.E.)
• Pinus sylvestris (A.B.E.)

kontakt os direkte
Vent et øjeblik